Home

Onderzoek en advies   

in de leefomgeving 

Welkom

Marcel van Beveren, strategisch denker en doener...


De vitaliteit van onze leefomgeving is mijn belevingswereld. Op het snijvlak van Ruimte, Economie, Welzijn en Mobiliteit assisteer ik overheden, bedrijfsleven en publieke instellingen met kennis en kunde bij locatie- en beleidsontwikkeling. Ik draag graag bij aan initiatieven die vooruitgang brengen in 'leven en beleven' én in lokaal welzijn en geluk van inwoners, ondernemers, bezoekers, etc.

Diensten

Bent u beleidsmaker, ondernemer of bestuurder? En is uw uitdaging om de vitaliteit van werken, leven en ontspannen in uw leefomgeving te blijven ontwikkelen? Als ervaren zelfstandig adviseur help uw organisatie  graag om visie, beleid of plan vorm te geven, te onderbouwen en in besluitvorming te ondersteunen.

Onderzoek

Met analyse van feiten, cijfers, ervaringen en meningen laat ik u het grotere plaatje zien.....

Advies

Ik help u om richting te geven aan doel, inhoud, aanpak en tijdpad van uw beleidsopgave of investeringswens...

Tijdelijke ondersteuning

Ik ondersteun uw organisatie tijdelijk bij het maken, actualiseren of uitvoeren van beleidstaken, adviesopdrachten, etc....

Projecten

Previsio werkt voor opdrachtgevers in de publieke en private sector, in Nederland en in Caribisch Nederland.


Recente opdrachten   

Beleidsadviseur Economie, Recreatie en ToerismeStrategisch adviseur BetekeniseconomieStrategisch adviseur EconomieAdviseur 'Ruimte voor Ondernemen' Projectleider Uitvoeringsprogramma EconomieTijdelijke beleidsondersteuning Team Economie - Functioneel ruimtelijk PvE Nieuwbouw Gezondheidscentrum

- Zorgvisie integrale gezondheidszorg

Gemeente Leidschendam-Voorburgprovincie Drenthe Gemeente AssenStichting CLOKGemeente Gooise MerenGemeente ZoetermeerSt. Eustatius Health Care Foundation,

Caribisch Nederland


Tijdelijke beleidsondersteuning actualisatie Strandbeleid

Gemeente Noordwijk


Tijdelijke ondersteuning bij effectenonderzoek Evenementenbeleid


ZKA Consultants en Planners

Gooise Meren
Zoetermeer
Sint Eustatius
Noordwijk
ZKA