Profiel

Wie ben ik?

Marcel van Beveren

Zelfstandig adviseur

"Als sociaal geograaf heb ik een brede oriëntatie maar vooral een sterke fascinatie voor 'het grotere plaatje' van onze bebouwde en gecultiveerde leefomgeving. Altijd nieuwsgierig naar de X-factor van een omgeving voor leven, werken of recreëren. Mijn passie is om al onderzoekend verbanden te leggen. Mijn uitdaging is om complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen".

Mijn verwondering.....

Waar ter wereld ik ook kom; het verwondert mij altijd hoe lokale besturen, bewoners en passanten hun (on)bebouwde leefomgeving inrichten en gebruiken. Net zo fascinerend is om te ervaren of bestuurders, planners en ontwerpers ook echt rekening houden met behoefte, wensen en gedrag van de eindgebruiker; bewoner, reiziger, recreant, patiënt, etc. En is die locatie vervolgens wel geschikt en voor iedereen bereikbaar?


Al lopend of rijdend door stad en land probeer ik te doorgronden waarom bepaalde plekken hot zijn of juist not. In gedachten ga ik al op onderzoek uit, om antwoorden te vinden.

Mijn passie....

Mijn passie is om vraagstukken kritisch en objectief te analyseren en te toetsen.  De uitdaging is om complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen. Daarom ben ik graag aangever en hulplijn voor bestuur en management. Op basis van een gedegen onderbouwing en een nuchtere blik op de materie, lever ik bouwstenen voor besluitvorming.


De politieke en bestuurlijke wisselwerking op 'inhoud en impact' is een gegeven. Mijn drijfveer is om het draagvlak voor een plan bij alle belanghebbenden zo groot mogelijk te maken.


Ik ben objectief, onafhankelijk, betrokken en altijd nieuwsgierig naar de achterliggende vraag van uw opdracht. Mijn enthousiasme en inspiratie breng ik graag over op andere professionals, teamleden en opdrachtgevers. Ik hou van een positieve en familiaire sfeer. 

Mijn ervaring....

Als adviseur en onderzoeker ben ik al vele jaren gespecialiseerd in locatie- en gebiedsontwikkeling (zie mijn CV). Mijn werkveld ligt op het snijvlak van Ruimte, Economie, Welzijn en Mobiliteit. De onderlinge samenhang tussen deze onderwerpen loopt als rode draad door mijn kennis, kunde en werkervaring.


De afgelopen jaren heb ik diverse zorginstellingen, overheidsorganisaties, vervoerbedrijven en vastgoedorganisaties in staat gesteld om besluiten over omvang, koers en termijn van beleid of investering te nemen of te heroverwegen. Daarnaast heb ik diverse beleids- en projectteams binnen Rijk, Provincies en gemeenten tijdelijk ondersteund.


Sinds 2013 werk ik als zelfstandig adviseur vanuit mijn bureau Previsio.